Az álmennyezetek funkciója

Az álmennyezetek nevükből is adódóan valamely építészeti egység, helyiség mennyezetének, vagy tetőfödém, esetleg belső áthidalás, valamilyen szempont, ok, indok, cél szerinti alulról történő fedése, burkolása, leplezése, takarása.

Milyen esetekben és hova ajánlott álmennyezetet alkalmazni?

Az álmennyezet alkalmazásának lehet adott esetben egy konkrét indokolt oka is, de ez rögtön maga után vonz több szempontot, így az okok társultsága a jellemzőbb. Egy építészeti indok mint a túl nagy belmagasság rögtön maga után vonja a belsőépítészeti esztétikai design indokot is. A túl nagy belmagasság összefügghet energetikai indokkal, miszerint csökkentendő a fűteni kívánt légtér, de ehhez máris kapcsolódhat akusztikai, hőszigetelési és világítás-elhelyezési indok is.
Fontossági sorrendet nem lehet felállítani, mert mindig az adott építészeti szituációtól, konstellációtól függ.

Lássuk a legismertebb indokokat:

 • Nagy belmagasság
 • Épület korszerűsítés
 • Energetikai tényezők
 • Látvány, Belsőépítészet, design (esztétikai funkció)
 • Világítás
 • Akusztikai tényezők
 • Multimédiás eszközök
 • Szellőzés
 • Tűzvédelem
 • Technológiai védelem

Nagy belmagasság

Csökkentésének okai:
Gerendázat leplezése, gépészet takarása, energia-hatékonyság növelése, klimatikus szempontok, akusztikai szempontok,
A nagy belmagasság csökkentésére az álmennyezet kialakítása, szerelése a legkézenfekvőbb és legköltséghatékonyabb megoldás, egy szabványos kivitelezéssel. Az álmennyezet felső födémtől, illetve a padlótól való távolságát befolyásolhatja, korlátozhatja a födém gerendás vagy boltíves szerkezete, az ablakok nyílásainak magassága, vagy egyéb műtárgy mint meglévő alátámasztó magas gerendázat például ipari jellegű, vagy sport-csarnokoknál, vastag gépészeti csövezések, hő és/vagy szellőzés-elosztó bokszok.

Épület korszerűsítés

Múlt századi, vagy régebbi, valamiért megőrizni kívánt épületszerkezet mai, modern igényeknek megfelelő átépítése során kézenfekvő száraz-építési konstrukció az álmennyezet kialakítása. Nem kifejezetten műemléki tereknél, jól takarhatók a nehezen, vagy problémásan javítható, nem renoválható mennyezeti födémek. Legtöbb esetben a korszerű gépészeti és egyéb multimédiás technikai berendezések is ide rejthetők, így megőrizve a felújítás látványbeli építészeti egységét.

Energetikai tényezők

Légtér csökkentés
Túl nagy és kihasználatlan belmagasság esetén, a légtér csökkentésével jelentős fűtési-energia csökkenés jöhet létre változatlan hő-technológia esetén is.

Hőszigetelés
Hozzáadott, hőszigetelő réteg kialakítása (ásványi, poliuretán), főként, nem függesztett, hanem szerelt álmennyezet esetén. A hőszigetelő réteg, közvetlenül az álmennyezeti rétegek, illetve panelek felett, azokra helyezve helyezkedik el.
Az álmennyezeti struktúra maga is egy kiváló szigetelő együttes. A szendvics szerkezet részei az épület födém, az álmennyezet szilárd anyagú rétege, és a kettő közötti légréteg. Egyes álmennyezet burkoló anyagok, panelek önmagukban is kiváló szigetelési együtthatóval rendelkeznek.

Hőpajzs
Padló, fal és infrapaneles fűtések esetén, hatásfokozó hővisszaverő hőpajzsként is működhet az álmennyezet felülete.

Fűtés
Az álmennyezet hordozója lehet szerelt infrapaneleknek, illetve azok integráltan, részét is képezhetik. Légfűtés esetén a beömlők rögzítését is biztosíthatja. A padló és fal-fűtéshez hasonlóan csőkígyós fűtés is lehetséges.

 • Légfűtés
 • Infrafűtés
 • Csőkígyós fűtés

Klíma
Nagy alapterületű, főként nyilvános, közületi terek mennyezeti nagy teljesítményű klímaberendezéseinek rögzítésére, és gépészeti elemeinek elrejtésére is szolgál.

 • Léghűtés befúvással, klíma berendezés
 • Hűtőcsöves keringetés

Látvány, Belsőépítészet, design (esztétikai funkció)

Design

Az álmennyezet egy komplex vizuális terv fontos esztétikai összetevője. Előtérbe kerül a látványalkotó szerepe. Különleges szabad vonalvezetésű formai megoldások lehetségesek, melyeknek csak közvetve lehet köze a takarás funkcióhoz.

Design álmennyezet

Hézagos, rácsos építés

Nagyon sokszor kívánatos vizuálisan csökkenteni a belmagasságot, mindemellett belátást engedve az álmennyezeti blokkok fölé a födém esetleg nagyon izgalmas és érdekes látható szerkezetébe.

Házagos rácsos építés

Vizuális terület, keretezés, sziget

Egy formailag elkülönülő álmennyezettel, az adott építészeti térnek, közösségi vagy lakóhelyiségnek virtuálisan elkülöníthetünk, illetve hangsúlyozhatunk egy másfajta funkciójú részét. Alacsony belmagasságoknál, kis szintkülönbségek esetén is hatásos a kialakítása. Nagyon alkalmasak rejtett világítások, süllyesztett spotok elhelyezésére.
Keret-szerű íves, szögletes, lépcsőzetes, párkányzatos kialakítás, mely jó részt látszani engedi az eredeti födém egy jó részét, ahol a középpontban esetleg egy csillár függ.
Sziget-szerű kialakítás, mely az eredeti födém síkjától lefelé képez geometriai egységet, a legkülönfélébb formai kialakítással.

Szintkiegyenlítés

Felújítás vagy vagy hozzáépítés során eltérő szerkezeti belmagasságok jöhetnek létre. Esztétikai szempontból kívánatos egy álmennyezettel való kiegyenlítés, kompenzálás.

Gépészet takarása

Nagyon fontos a sokszor meglehetősen bonyolult, és vizuálisan zavaró technika elrejtése.

Világítás

Világítótestek tartása, befoglalása, a világítás elrejtése, az ehhez tartozó áramkörök, vezérlőegységek takarása.
Indirekt világítás esetén reflexiós felületként funkcionáló felület.

Az álmennyezeti világítás szorosan kapcsolódik a design megjelenéshez is.
A belső terek általános világítása hagyományosan kapcsolódik a mennyezeti födémekhez, így közvetve az álmennyezetekhez is. Ehhez járul még a csökkent hőkibocsájtású világító-testek (neoncsövek, kompakt égők, LED-ek) gyors fejlődése, és napi használata is. A kis fogyasztású világítótestek nagy tömegű, csoportosított felhasználása is gond nélkül lehetséges, és jól szerelhetők, telepíthetők. Tartósak, cseréjükre ritkán van szükség.

Formai típusaik:

 • Szerelt, vagy süllyesztett armatúrák (szögletes, hosszúkás neoncsöves)
 • Szerelt, vagy süllyesztett kör és szögletes foglalatok (gyűrűs, spirál kompakt égők)
 • Direkt és rejtett LED megoldások. Rejtett világításnál előtérbe kerültek a karbantartást nem igénylő, könnyen telepíthető LED szalagok. Lehetnek színesek, színváltósak stb.
 • Elszórt csillagos ég hatást létrehozó csoportos led világítások, melyeket az álmennyezet anyagán fúrt kis lyukakba tűznek.
 • Hagyományos égők módjára telepíthető foglalatos LED égők, billenthető spotok.
 • Indirekt világítás

Az álmennyezetek párkányaiba lévő rejtett világítás tervezett reflexiója, vagy a fal mentén elhelyezett és megfelelő szögben állított világítótestek fényének megfelelő tükrözése
Csilláros világítás, mintha az álmennyezet egy valódi szilárd födém lenne.

Világítás

Akusztikai tényezők

 • Hangok elnyelése
 • Hangok felerősítése
 • Hangok irányítása
 • Hangszigetelés (felső helyiség felé és viszont)

Kulturális közintézményekben jelentős a szerepe a különféle szögbe állított és trimmelhető álmennyezeti hangelnyelő, illetve hangvető elemeknek. Van ahol a hangok felerősítése, mint egy színházban, előadóteremben, vagy éppen a hangelnyelés kívánatos, mint egy intim hangulatú klubszobában, vagy egy hangszigetelt stúdióban, a visszhangosság megszüntetése.

Multimédiás eszközök

Hangsugárzók, hangszórók elhelyezése, kiépített audio-információs és szórakoztató rendszerek. Munkahelyi, vagy otthoni háttérzene sugárzása, a hozzá tartozó technológia elrejtése.
AV projektorok és a háttér technológia befoglalása, elrejtése

Szellőzés

Energiahatékonysági szempontból légzáróan szigetelt épületeink, közösségi és lakóhelyiségeink igénylik a pótlólagos gépészeti szellőztetést. A csöveket, ventilátorokat, rostélyokat az álmennyezet rejti.

Tűzvédelem

Passzív:
Mennyezet hőszigetelő, hőálló panelekkel való borítása, magas hőkitettség, és nyílt-lángú tűz esetére.

 • deformitás és továbbégés gátlása
 • izzás és összeroskadás elleni védelem
 • káros anyag kibocsájtás mentesség
 • füstérzékelők jellemző elhelyezése

Aktív:
Füstérzékeléssel összekapcsolt hangos, és távriasztás terminálba. Becsövezett tűzoltó szórófejek elhelyezése, vészhelyzetben működése

Az alkalmazott technológiai funkciók, technológiai védelem

Tiszta-tér, azaz olyan terület kialakítása, ahol a levegő minőségét, a hőmérsékletet és a páratartalmat szabályozzák, hogy védjék az érzékeny technológiákat
Szívott álmennyezet, légritka tér létrehozása

Az álmennyezetek tervezése

A tervezés első lépése, azon túl, hogy okkal, céllal kijelölésre kerül az adott födém rész, ki kell választani a szerkezeti alaptípust. Ez lehet:

 • Monolit (nem bontható) szerkezetű
 • Szekcionált, kazettás (bontható) szerkezetű

Ezek további altípusokra ágaznak.

Tervezés további mozzanatai

 • A célnak megfelelő panel, illetve burkoló anyag kiválasztása
 • A tervezés következő lépése a felülnézeti raszter pontos kiosztása, különösen fix méretű kazettás, ún. visszabontható rendszereknél.
 • Következik a rögzítési, függesztési pontok kiosztása a statikai elveknek megfelelően. Szükséges keret és kereszt-gerendázat anyag és méret-szükséglet kalkulációja
 • Az optimális burkolóanyag, illetve panelek anyagminőségének cél szerinti kiválasztása
 • Gépészeti, technológiai hozzáférési pontok, és annak megfelelő kivágások, szerelőablakok tervezése, kialakítása
 • A technikai terv összefésülése a gépészeti és a belsőépítészeti (design) tervekkel, elgondolásokkal.

Álmennyezetek és belsőépítészet

A belsőépítészet alapvetően a vizuális, esztétikai szempontokat veszi figyelembe. Különféle, akár egymással összefüggő tényezők is lehetnek

Multifunkcionalitás

Főként közösségi, vagy nyilvános terekben mint áruházak, irodák, középületek, ahol meg kell felelni az adott közösség elvárásainak, az általános építészeti kialakítás esztétikai nívójának, miközben sok funkciót is el kell látni: Szellőztetés, fűtés, AV tájékoztatás, biztonsági kamerák, hangelnyelés, világítás, valamint a háttér technika, födémszerkezet és a gépészet elrejtése. A gépészet bármikor szervizelhetősége okán itt inkább a könnyen visszabontható paneles megoldások kedvezőek.

Térérzet

A belmagasság csökkentésével a terek intimitása befolyásolható, kellően növelhető, függetlenül az alapszerkezettől. Az álmennyezet strukturáltsága és differenciáltsága ugyancsak hangulatteremtő tényező. Egy addig magas, visszhangos helyiség, barátságossá, otthonossá meghitté tehető, az egyéb előnyös fizikai, energia-hatékony következmények mellett.

Exkluzivitás

Különösen magas esztétikai elvárású helyeken, színházak, hotelek, kiállítótermek, fényűző ékszer, ruházati és egyéb márkaüzletekben, de akár magas igényű otthoni környezetben is. Extravagáns vonalvezetés, többlépcsős, akár többszintes szerkezetű, nagy szintkülönbségekkel egymásba átható, bonyolult geometriájú álmennyezeti szerkezetek, speciális fényeffektusok, rejtett hangfalak, egyénien kialakított többnyire monolit kialakítással, különféle, esetleg nemes anyag, tapéta, szövet, bőr, selyem, mozaik, tükör, üveg, fém stb. borításokkal.

Stíluskövetés
Szerves részét képezi az adott építészeti struktúrának, követi és leképezi annak stílusát. Követheti a falfestés színét, és színkombinációit is, hiszen jórészt ugyanazok a diszperziósfalfestékek használhatók, esetleg ugyanazzal a színkóddal is.

Álmennyezetek és gépészet

Az álmennyezetek tervezését megelőzi a gépészeti tervezés, mint funkció elsődleges. A modern építészeti irányelvek és design törekvések melyek az áttekinthetőségre és csupasz falakra törekednek, értve ez alatt az is, hogy nem helyeznek el például radiátorokat, fűtőtesteket, vagy bármilyen gépészeti egységet a falak mentén, illetve azok közvetlen előterében. Különösen a nagy összefüggő üvegfelületek, ablakok és portálok teszik szükségessé, hogy a gépészet minél rejtettebb legyen. Ezért amit lehet mint kézenfekvő és optimális lehetőség az álmennyezetek fizikai és esztétikai megjelenése mögé rejtenek. A kettő összehangolásával elérhető, hogy a gépészeti tervezés helytakarékos legyen, illetve terjeszkedhet az álmennyezet határáig. Adott esetben a gépészet követheti a belsőépítészeti extra design formai lehetőségeit. Elrejtésre kerülő gépészetek lehetnek:

 • Felső vizes helyiségek (WC, Fürdő) csatornázási csöveinek vezetése
 • Szellőztető rendszer csövezése és ventilátor egységek
 • Hűtő-fűtő rendszer csövezése, beömlő rostélyok és elosztó boxok, illetve ennek megfelelő csőkígyós rendszerek elhelyezése.

Álmennyezet típusok

Monolit rendszerek

Individuálisabb, személyesebb terekben, hotelszobákban, lakásokban, műemléki, és egyedi design kialakításoknál.

 • Gipszkarton álmennyezetek, fugamentes nagy-táblás kialakítás.
 • Perforált struktúrák, sokféle lyukasztási mintával.

Monolit rendszerek

Kazettás, sávos rendszerek

Általában fémrács keretrendszerben, lehet látszó-bordás, és rejtett-bordás kivitellel. Általában 60x60cm-es raszterben, illetve ennek megfelelő szélességű téglalapokkal.
A burkolólapok vastagsága 20-40mm között változhat, célnak megfelelően.

 • Sokféle funkció, számtalan kialakítási lehetőség. Esztétika, akusztika, tűzvédelem
 • Szabadon függesztett álmennyezetek
 • Akusztikai és dizájnelemek, integrálható technika

Kazettás, sávos rendeszerek

Álmennyezetek anyaguk szerint csoportosítva

 • Speciális gipszkartonok
 • Ásványi lemezek
 • Gyapot lemezek
 • Fémlemezek (horganyzott) változatos poliészter szín-festéssel
  Kültérben is használhatók (homlokzat, járdafedés, félszerek, benzinút).
 • Uszodai álmennyezetek

100% páraállóság a magas páratartalom, de még a vízbemerítés sem befolyásolja a lap fizikai tulajdonságait.

Álmennyezetek szerelés szerint csoportosítva

 • Szerelt
  Hasonlóan a gipszkarton falburkoláshoz, szimpla profilvázzal, fa vagy fémsín alátéttel, és megfelelő szigetelő-réteg kitöltéssel közvetlenül a mennyezetre rögzítik
 • Függesztett
  A födém és az álmennyezet között a célnak megfelelő távolság, illetve légréteg van.
 • Dobozos
  Esztétikai design céllal, vagy nem odaillő, eltakarni kívánt építészeti elemek, áthidalók, szerelvények eltakarására, süllyesztett-rejtett világítások kialakítása

Álmennyezetek szerelése

Az álmennyezet szerkezetek általában önhordóak, viszont nem teherbíróak, vagyis nehéz szerkezettel vagy berendezéssel (pl.: gépészeti szerelvények) nem terhelhetőek. Ennek megfelelően az elrejteni kívánt nehezebb gépészeti szerelvényeket és a hozzájuk tartozó csőhálózatokat az építészeti szerkezeti födémhez egyenként is rögzíteni kell. Ezeknek a rögzítési pontoknak igazodnia kell az álmennyezeti függesztési pontok elhelyezéséhez is, illetve viszont, ha már a gépészet jóval előbb betervezett és telepített volt.

Szerelési módok, anyagok

Kazettás szerkezetek

Első, legfontosabb mozzanat az adott helyiség falain körben az álmennyezeti szint kijelölése és az alap-keret körkörös felszerelése, falhoz rögzítése. Amennyiben a falak is gipszkarton burkolatot kapnak, a keret a száraz-falazat fölé kerül.
A szerelési munkákhoz a gipszkartonozásokból is ismert U illetve Y horganyzott-lemez profilok, mint könnyű tartógerendázat képezte rács-szerkezet ezt az alap-keretet hidalja át megfelelő kiosztásban. Különösen nagy fesztávolságú tereknél fontos a közbülső felfüggesztések kialakítása. Ez adja a statikát, és a mérettartósságot. 

Függesztések

Általában kétféle függesztési mód használatos.

 • Nóniusz függesztő
  Teleszkópos kivitel, a hossza egyenletes távolságú lyuksor mentén tüskékkel szabályozható
 • Laprugós függesztő
  Előnye, hogy a laprugó ív összenyomása után fokozat-mentesen állítható a függesztőszár hossza

Monolit szerkezetek

Az előzőekben már leírt nem bontható, összefüggő burkolatú álmennyezeti megoldások. Ide tartoznak az úgynevezett dobozolások is, amelyet főleg kis terekben, esztétikai design céllal, vagy nem odaillő, eltakarni kívánt építészeti elemek, áthidalók, szerelvények eltakarására hozunk létre. Ide tartoznak ahangulat-világításokat rejtő kialakítások is.
Alapjában azonos a gipszkarton falak szerelésének anyagaival és módszereivel.
A kisebb, legfeljebb pár méteres dobozolt szerkezetek önhordóak, így külön nem kell külön közbülső függesztő elem.

Főbb szerelési mozzanatok

 • Kitűzés: az építeni kívánt szerkezetünk helyét felrajzoljuk a mennyezetre, falra. Fontos! A kitűzéskor mindig vegyük figyelembe, hogy a profilok helyét jelöljük, de a végleges mérethez a gipszkarton építőlemez vastagságát is hozzá kell számolni.
 • Vezető-profilok felrögzítése a födémre (rögzítő elem kiválasztása a födémtípusnak megfelelően). Más-más rögzítőelem kell beton, téglaíves, fagerendás, trapézlemezes födémekhez.
 • A függőleges-profilok elhelyezése és rögzítése (Opel-csavar).
 • A függőleges-profilok aljára szintén vezető-profilt kell rögzíteni. Ügyelni kell a párhuzamosságra, illetve az vezető-profilok vízszintességére. Mivel az alsó profilok határozzák meg a dobozolás alsó síkját, a nem pontos szerelés esztétikai problémákat vonz maga után.
 • Méretre vágjuk, majd felcsavarozzuk a vízszintes gipszkarton építőlemezeket. Ekkor még ellenőrizhető a síkbeliség és párhuzamosság.
 • Hézagolás és a felület végleges kialakítása következhet. A dobozolás pozitív éleire élvédő felhelyezése ajánlott. Élvédő nélkül lehetetlen a pontos, szép élek kialakítása, amely szintén rontja az összképet.

Tudnivalók

Illesztés

A kivitelezésnél gondoskodni kell a végső felületképzésről, illetve ezt megelőzően a burkolólapok éleinek találkozásánál a megfelelő V alakú, élkiképzésről (fózolás).
A szélek csavarozással kerülnek rögzítésre a szerkezeti gerendázathoz.

Hézagolás

A találkozóvonalak összedolgozásához használjuk a hézagerősítő szalagokat. Ezek később megakadályozzák a glettelés estleges zsugorodásból adódó repedések kialakulását.

 • Ide tartozik a csavarfejek hézagolása is. Ügyelni kell, hogy a csavarfejek kellően besűlyedjenek, hogy a mélyedést ki lehessen tölteni glettanyaggal.

Dilatáció

Nagy fesztávoknál 5-6 méterenként dilatációs illesztéseket kell létrehozni, ahol fedetten, de egymáson elcsúszni képes csatlakozó csíkokat rétegesen kell kialakítani.

Hogyan válasszunk álmennyezetet?

A döntő választási szempontok eltérőek lehetnek a közösségi, illetve a privát térben elhelyezésre kerülő álmennyezetek között. Egyes szempontok viszont értelemszerűen fedik egymást, illetve azonosak.

Közösségi terekbe

 • Nagy fesztáv áthidalás (széles belterek egyöntetű fedése)
 • Multifunkcionalitás (a legkülönfélébb közösségi igényeknek)
 • Modul jelleg (csereszabatos méretű, eltérő funkciójú modulok)
 • Egyszerű módosíthatóság (új funkciók egyszerű modul cserével)
 • Egyszerű karbantartás (könnyű hozzáférés a gépészetekhez)
 • Könnyű tisztán tartás (Például kórházakban, steril helyeken)
 • Biztonság (tűzbiztonság, káros-anyag mentesség, mozgásérzékelők)
 • Esztétikus megjelenés (üzleti promóciós szempontok)

Közösségi terek

Privát terekbe

 • Kis fesztávok (Ésszerű kialakítás)
 • Otthonosság ( A komfortos funkciók hangsúlyozása)
 • Stílusosság (Lakberendezői, belsőépítészeti egységesség)
 • Meghittség (Biztonságérzet, és nyugalom érzete)
 • Könnyű tisztán tartás (Könnyű takaríthatóság)
 • Biztonság (tűzbiztonság, káros-anyag mentesség, mozgásérzékelők)

Álmennyezetek karbantartása, cseréje

Az álmennyezeti szerkezetek karbantartási szempontból meglehetősen előnyösek. Mivel anyaguk, és kialakításuk jórészt megegyezik a szerelt, és előtétfalak, beltéri száraz építésű falak felületi karbantartásával. Így ismételten átfesthetők, illetve a festék minőségétől függően szárazon vagy nedvesen tisztíthatók.

Nagy forgalmú közösségi terekben, ahol a szerkezeti amortizáció gyorsabb lehet, amúgy is a könnyen bontható kazettás álmennyezetek kerülnek. A helyzetet enyhíti, hogy a mennyezet a legritkább esetben van kitéve mechanikai sérüléseknek.
Előfordulhat, vizes szerelvényeket (WC csatorna stb.) takaró folyás csepegés következtében áznak, elszíneződnek. Ha mégis ilyen történik, a bonthatóságból adódóan a panelcsere egyszerűen végrehajtható, nyilván az okozó hiba kijavítása után.

 • Megjegyzendő, hogy például sportcsarnokok fedéséhez, speciális „labdaálló” álmennyezeti megoldások állnak rendelkezésre.

Leggyakoribb és kerülendő hibák

Talán a legnagyobb hiba, illetve hibák következménye lehet, az álmennyezet szerkezeti egységének meggyengülése, megbomlása, és az ebből következő részleges vagy teljes leszakadása. Ez nagyobb tervezési, de még inkább kivitelezési fegyelmezetlenséget feltételez.

 • Ehhez képest a kisebb-nagyobb esztétikai hibák, elnyílások, illesztési eltérések precíz munkával elkerülhetők. Önmagukban nem baleset veszélyesek.

Rossz ütemezés

Az egyes szakipari munkák nem körültekintő időzítése az építkezéssel, a felújítással kapcsolatos nem megfelelő, vagy hiányzó kommunikáció. A gépészetnek funkcionálisan és megbízhatóan késznek kell lenni, főként a vizes szerelvényeknek, az álmennyezeti szerelés, burkolás előtt. Megelőzve az elázásokat, szerelési pontatlanságokat.

Álmenyezet leszakadása

Az álmennyezet leszakadása

Hangsúlyozni ezt a lehetőséget, melynek emberéletet veszélyeztető velejárói is lehetnek.
Az álmennyezet leszakadását több szabálytalan összetevő, és azok együttes hatása is okozhatja.

 • Egyik ok lehet az álmennyezet függesztőinek kiszakadása, azok be nem tartott elhelyezési távolságai, nem előírás szerinti – függesztők használata. Túlterhelése estén a profilok vagy a függesztők deformálódhatnak, vagy akár ki is szakadhatnak a sín-profilból.
 • Az álmennyezet leszakadásához vezethet a rendszerhez nem tartozó, azzal nem kompatibilis sín-profilok és függesztők használata.
 • További lehetséges okként tüntethető fel a függesztők nem eléggé teherhordó, vagy hibás rögzítése a mennyezet tartószerkezetében. Példaként említhetjük a függesztők betonfödémbe történő rögzítését műanyag beütődübelek segítségével, acél beütőékek helyett.

Konstrukciós és szerelési hibák, áttekintés

 • Rossz tervezés
 • Nem a célnak megfelelő rendszer választása
 • Rossz szerelési ütemezés, ütközés más szakipari kivitelezésekkel
 • Helytelen dübelek, rögzítőelemek használata
 • Keretek rossz méretezése
 • Helytelen anyag választás
 • Keretek rossz rögzítése, csavarok átszakadása
 • Nem megfelelő csavarok használata
 • Helytelen illesztések, nem szép glettelés